חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה במעגלים אלקטרונים
  Laboratory in Electronic Ciruits  
0512-3594-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1200306 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר עמרני עופר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דרישות קדם: מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 0512-4513, מעגלים אלקטרונים אנלוגיים.
 
הכרת צב"ד (ציוד בדיקה) - מעגלי RCL;  מגברי שרת;  מעגלים משולבים בסיסיים; דלגלגים ורטטים; מונים ו – 555 ; מולטיפלקסרים ומתגים (Multiplexers & Switches); אוגרים; ממירים מסוג ADC & DAC; פרוייקט מסכם - הקלטת אותות. 
 
 
 
Course description
Perquisites:
 
Analog Electronic circuits 0512-3513, Digital Electronic circuits 0512-4513.
 
The objective of this laboratory is two-fold: 1. to design and build fundamental digital electronic circuits and perform rigorous experiments to consolidate basic knowledge in digital electronics; 2. provide the student with the know-how required to use modern electronic instrumentation.
 
Laboratory modules: getting acquainted with measurement equipment, RLC circuits, Operational amplifiers, basic integrated circuits, counters, 555 multivibrator, flip-flops of various types, switches and multiplexers, registers, A/D and D/A converters. In addition, a summarizing project is carried out to consolidate basic knowledge acquired during the lab meetings.
 
 
Text: Digital-Electronics laboratory Manual - TAU, relevant data sheets.
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-3594-01 מעבדה במעגלים אלקטרונים
Laboratory in Electronic Ciruits
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר עמרני עופר

סילבוס מפורט/דף מידע
 
מטרת המעבדה היא כפולה: 1. לספק לתלמידים היכרות בסיסית עם מעגלים אלקטרוניים ספרתיים ואופן השימוש בהם; 2. לספק היכרות עם ציוד בדיקה מודרני. תכנון של מעגלים אלקטרונים ספרתיים נחשב לאחד התחומים הבסיסיים במסגרת הנדסת חשמל ומכטרוניקה (mechatronics), וכן במסגרת מדעי המחשב.
 
רכיבי הניסויים: הכרת צב"ד (ציוד בדיקה), מעגלי RCL, מגברי שרת, מעגלים משולבים בסיסיים, מונים (counters) ו- 555, דלגלגים ורטטים מסוגים שונים, מרבבים ומתגים (Multiplexers & Switches), אוגרים מסוגים שונים, ממירים דיגטלי-אנלוגי ADC & DAC. בנוסף, מבוצע פרויקט מסכם הכולל מימוש מעגל מקליט אותות תוך ביסוס הידע שנרכש במהלך הניסויים המקדימים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת