חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3)  
0512-3593-06
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-1200306 ולפסון הנדסהמעבדה
סמ'  ב' מעבדה ד"ר עמרני עופר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שעות:              4 ש"ס
משקל:             2
דרישות קדם: מעגלים אלקטרוניים ספרתיים,  אלקטרוניקה מעבדה (2)
מעגלים משולבים בסיסיים, מונים (Decoder,(CountersDemultiplex,,Multiplexer,רטטים, רגיסטרים ((Shift-Registers, זיכרונות Converters ,D/A-A/D .
Course description
Credit Points: 2
 
Perquisites: Electronics Laboratory (2), Digital Electronic circuits 05124513.
The objective of this laboratory is two-fold: 1. to design and build fundamental digital electronic circuits and perform rigorous experiments to consolidate basic knowledge in digital electronics; 2. provide the student with the know-how required to use modern electronic instrumentation.
Laboratory modules: basic integrated circuits; counters; decoders; multiplexers and de-multiplexers; bi-stable, mono-stable and a-stable circuits; shift registers; memory components; A/D and D/A converters. In addition, an FPGA project is carried out to consolidate basic knowledge acquired during the lab meetings.
Text: Digital-Electronics laboratory Manual - TAU, relevant data sheets.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת