חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3)  
0512-3593-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1200306 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר עמרני עופר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שעות:              4 ש"ס
משקל:             2
דרישות קדם: מעגלים אלקטרוניים ספרתיים,  אלקטרוניקה מעבדה (2)
מעגלים משולבים בסיסיים, מונים (Decoder,(CountersDemultiplex,,Multiplexer,רטטים, רגיסטרים ((Shift-Registers, זיכרונות Converters ,D/A-A/D .
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-3593-03 אלקטרוניקה - מעבדה (3)
Electronics - Laboratory (3)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר עמרני עופר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת