חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרוניקה - מעבדה (3)
  Electronics - Laboratory (3)  
0512-3593-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1200306 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר עמרני עופר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שעות:              4 ש"ס
משקל:             2
דרישות קדם: מעגלים אלקטרוניים ספרתיים,  אלקטרוניקה מעבדה (2)
מעגלים משולבים בסיסיים, מונים (Decoder,(CountersDemultiplex,,Multiplexer,רטטים, רגיסטרים ((Shift-Registers, זיכרונות Converters ,D/A-A/D .
Course description
Credit Points: 2
 
Perquisites: Electronics Laboratory (2), Digital Electronic circuits 05124513.
The objective of this laboratory is two-fold: 1. to design and build fundamental digital electronic circuits and perform rigorous experiments to consolidate basic knowledge in digital electronics; 2. provide the student with the know-how required to use modern electronic instrumentation.
Laboratory modules: basic integrated circuits; counters; decoders; multiplexers and de-multiplexers; bi-stable, mono-stable and a-stable circuits; shift registers; memory components; A/D and D/A converters. In addition, an FPGA project is carried out to consolidate basic knowledge acquired during the lab meetings.
Text: Digital-Electronics laboratory Manual - TAU, relevant data sheets.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-3593-01 אלקטרוניקה - מעבדה (3)
Electronics - Laboratory (3)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר עמרני עופר

סילבוס מפורט/דף מידע
מטרת המעבדה לספק לתלמידים היכרות יסודית עם מעגלים אלקטרוניים ספרתיים ואופן השימוש בהם ובציוד בדיקה מודרני. תכנון של מעגלים אלקטרונים ספרתיים נחשב לאחד התחומים הבסיסיים במסגרת הנדסת חשמל ומכטרוניקה (mechatronics), וכן במסגרת מדעי המחשב.
רכיבי הניסויים: מעגלים משולבים בסיסיים, מונים (counters), מפענחים (Decoders), מרבבים (Multiplexers ו- De-multiplexers), רטטים מסוגים שונים, אוגרי הזזה מסוגים שונים (shift register), רכיבי זיכרון, ממירים (ConvertersD/A-A/D). בנוסף, מבוצע פרויקט מסכם הכולל מימוש מעגל ב- FPGA תוך ביסוס הידע שנרכש במהלך הניסויים המקדימים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת