חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אלקטרוניקה - מעבדה (2)
  Electronics - Laboratory (2)  
0512-3592-08
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  קיץ1400-1800306 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ רוזין אריה
סמ'  קיץ1400-1800306 ולפסון הנדסהמעבדה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
05123592: מעבדת אלקטרוניקה 2
Electronics Laboratory 2
שעות:                4 ש"ס
משקל:            2
דרישות קדם: אלקטרוניקה מעבדה (1), מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים.
צורות חיבור בסיסיות של BJT, שרשור דרגות עם וללא תיאום עכבות, מגברי הפרש ומראות זרם, מגברי שרת, מגברים רחבי סרט, מגברי משוב, מגברי הספק / עיוותים, מעגלי ייצוב מתח: גשר דיודות-זנר- מיצבים בסיסיים-723, 7805, רשתות תמסורת ומערכות מפולגות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת