חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלקטרוניקה - מעבדה (2)
  Electronics - Laboratory (2)  
0512-3592-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1200306 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ רוזין אריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שעות:              4 ש"ס
משקל:            2
דרישות קדם: אלקטרוניקה מעבדה (1), מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים.
צורות חיבור בסיסיות של BJT, שרשור דרגות עם וללא תיאום עכבות, מגברי הפרש ומראות זרם, מגברי שרת, מגברים רחבי סרט, מגברי משוב, מגברי הספק / עיוותים, מעגלי ייצוב מתח: גשר דיודות-זנר- מיצבים בסיסיים-723, 7805, רשתות תמסורת ומערכות מפולגות.
Course description
Credit points: 2
Prerequisites: Electronics Laboratory (1); Analog Electronic Circuits
RC-coupled two-stage amplifier; Two-stage feedback amplifier; Push-pull power amplifier; Characteristics of integrated operational amplifier, inverting and non-inverting amplifiers; Wien bridge and crystal; The transistor as a switch; Voltage stabilizer.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת