חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אלקטרוניקה - מעבדה (1)
  Electronics - Laboratory (1)  
0512-3591-05
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-1200306 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ גרבי אליהו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שעות:                4 ש"ס
משקל:            2
דרישות קדם: התקנים אלקטרוניים, מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים (במקביל), תמסורת גלים (במקביל) 
בטיחות, הכרת מכשירי מדידה (אוסילוסקופ, מחולל אותות, רב מודד) תוך התנסות במשפטי רשת בסיסיים. מעגלי RCL: תופעות מעבר, מעגלי תהודה טוריים ומקביליים, יישומי מעגל תהודה לסינון. מעגלי דיודות: מדידות אופייני דיודה רגילה ודיודות זנר, שימוש ל‑clamping, clipping, ישור מתח חילופין וייצוב מתח. טרנזיסטורים ביפולריים: מדידות אופיינים, הגבר בתצורת CE, CC מגברי קסקוד ו- Boot strap. טרנזיסטור MOSFET: מדידת אופיינים, שימוש כמפסק, נגד ומגבר.
Course description
Credit points: 2
Prerequisites: Electronic Devices; Analog Electronic Circuits-(concurrent); Wave Transmission & Lines (concurrent)
The Oscilloscope; Transistor characteristics and parameters; Common emitter and emitter-follower configurations; Bias stabilization of transistor amplifiers; Distortions; Common-base amplifier; Characteristics by linear approximation; Clipping circuits.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת