חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המרת אנרגיה
  Energy Conversion  
0512-3571-02
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1400-1500130 ולפסון הנדסהתרגיל מר קציר לירן
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא להנדסת חשמל, שדות אלקטרומגנטיים (במקביל)
מבוא לאיכות הספק, עומסים אלקטרוניים וגורם ההספק כפונקציה של ההרכב ההרמוני. רשתות תלת פאזיות וייצוגן הפאזורי. מעגלים והתקנים מגנטיים, מודלים לינאריים ולא לינאריים. מטריצת הצימוד, אנרגיה וכוחות שנאים חד ותלת פאזיים. מכונת השראה: מבנה, סכימת תמורה ואופיינים אלקטרו-מכניים. יסודות ממירי PWM ממותגים בתדר גבוה.
מערכות פוטוולטאיות: אופייני התא והמערך הפוטוולטאיים, תיאום אופטימלי באמצעות ממיר ממותג עבור עומסים דינמיים. מכונה לזרם ישר: מבנה, אופיינים וצורות חיבור שדה הערור.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisite: Introduction to Electrical Engineering; Electromagnetic Fields (Concurrent)
Three-Phase Power System: Voltages, currents, power in a symmetric network, phasor diagrams magnetic circuits: linear and non-linear magnetic circuits in direct and alternating currents, hysteresis and adds current losses, flux leakage, magnetic coupled circuits, forces.
Transformer: Single and three-phase transformer structure, equivalent circuit, losses, efficiency, no-load and short circuit tests, voltage regulation.
Induction Machine: Structure, rotating magnetic field, equivalent circuit, powers, losses, efficiency, speed-torque characteristics, starting, speed regulation.
Solar Cell Systems: Properties, I-V characteristics, operating point, series and parallel connections, photovoltanic arrays, load I-V characteristics, maximum power point tracker.
Direct Current Machine: Generators and motors in separate, shunt, series and compound excitations, structure, e.m.f., torque, power, losses, efficiency, generator load characteristics, motor mechanical characteristics, motor speed regulation.
Converter: Basics of dc converters.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת