חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכות לוגיות ספרתיות
  Digital Logic Systems  
0512-3561-09
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1400-1500205 הנדסה כתות חתרגיל מר גינזבורג דביר
סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
מבוא למתמטיקה דיסקרטית
(פונקציות בוליאניות, תחשיב פסוקים ואלגברה בוליאנית, אינדוקציה, גרפים ועצים).
ההפשטה הספרתית.
ייצוג מידע על ידי סיביות (מספרים, טקסט, וקודים לתיקון שגיאות).
מעגלים לוגיים צירופיים- מעגלי הזזה, מחבר/מחסר, מכפל, מרבב, מקודד ומפענח.
מדדי איכות (מחיר והשהיה) למעגלים צירופיים.
רכיבי זכרון (דלגלג, אוגרים, RAM/ROM)
מכונות מצבים ומעגלים סינכרוניים.
סינתזה ואנליזה של מכונות מצבים.
ניתוח זמנים במעגל סינכרוני וחישוב מחזור שעון קצר ביותר.
תכנון מעבד פשוט (יחידת ALU, מסלול נתונים, file register, בקרה, שפת מכונה, assembly)
התנסות בתכנון מעגלים וסימולציה באמצעות מחשב.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת