חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדת בקרה
  Control Laboratory                                                                                   
0512-3542-04
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1200-1600202לימודי הנדסה - כיתותמעבדה פרופ וויס ג'ורג'
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:                2 ש"ס
משקל:               1
דרישות קדם:   מבוא לתורת הבקרה
מערכת מנוע סרוו לזרם ישר, בקרת חימום מים בצינור ארוך, ייצוב כדור מתגלגל על קורה, סימולציה
ספרתית של מערכות לינאריות, פתרון משוואות ע"י מחשב אנלוגי, בקרת מנוע ע"י מחשב ספרתי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת