חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדת בקרה
  Control Laboratory                                                                                   
0512-3542-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1000-1400202לימודי הנדסה - כיתותמעבדה פרופ וויס ג'ורג'
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:                2 ש"ס
משקל:               1
דרישות קדם:   מבוא לתורת הבקרה
מערכת מנוע סרוו לזרם ישר, בקרת חימום מים בצינור ארוך, ייצוב כדור מתגלגל על קורה, סימולציה
ספרתית של מערכות לינאריות, פתרון משוואות ע"י מחשב אנלוגי, בקרת מנוע ע"י מחשב ספרתי.
Course description

Credit Points: 1
Prerequisites: Introduction to Control Theory
Analog Control Systems; D.C. Servo Motor Control; Solving Linear Equations by an Analog Computer; Long Time-Delay System; Balancing a Ball on a Beam.
Digital systems; Linear systems Simulations; Digital Control of a D.C. Servo Motor.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת