חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems  
0512-3526-09
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1400-1500108 ולפסון הנדסהתרגיל מר טובי רם
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
05123526: תמסורת גלים
                        Wave Transmission & Lines
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:  שדות אלקטרומגנטיים
קבלת משוואות קו התמסורת וזיהוי המקדמים ממשוואות מכסוול. תורת הרשת של קווי תמסורת: מעגלים אקויולנטיים למערכות מפולגות ומשוואות קו התמסורת. פתרונות במצב הרמוני יציב: גלים נעים וגלים עומדים, תאום עומסים, Smith chart. פתרונות במישור הזמן: עומס התנגדותי וראקטיבי, פתרון באמצעות התמרה ממישור התדר.
גלים אלקטרומגנטיים בתווך שכבתי: משוואת הגלים, וקטור Poynting, גלים מישוריים, פגיעה אלכסונית בתווך רב שכבתי, מודל קו תמסורת, תכנון שכבות תאום, תווך עם הפסדים, ספקטרום זוויתי של גלים מישוריים.
התורה האלקטרומגנטית של מנחי גלים (גלבו): פרוק מודאלי בגלבו בעל חתך רוחב כללי, אופני  TE,TEM  ו-TM, אקויולנט קו התמסורת, גלבו דו גידי, לוחות, קואכסיאלי ומלבני, החזרות ותאום עכבות, מנחי גלים דיאלקטריים, סיבים אופטיים.
מבוא לתורת הקרינה: קרינה מדיפול, שדה קרוב ורחוק, פונקציות גרין.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-3526-09 תמסורת גלים ומערכות מפולגות
Wave Transmission and Distributed Systems
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר טובי רם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת