חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תמסורת גלים ומערכות מפולגות
  Wave Transmission and Distributed Systems  
0512-3526-08
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-0900438 ולפסון הנדסהתרגיל מר טובי רם
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:  שדות אלקטרומגנטיים
קבלת משוואות קו התמסורת וזיהוי המקדמים ממשוואות מכסוול. תורת הרשת של קווי תמסורת: מעגלים אקויולנטיים למערכות מפולגות ומשוואות קו התמסורת. פתרונות במצב הרמוני יציב: גלים נעים וגלים עומדים, תאום עומסים, Smith chart. פתרונות במישור הזמן: עומס התנגדותי וראקטיבי, פתרון באמצעות התמרה ממישור התדר.
גלים אלקטרומגנטיים בתווך שכבתי: משוואת הגלים, וקטור Poynting, גלים מישוריים, פגיעה אלכסונית בתווך רב שכבתי, מודל קו תמסורת, תכנון שכבות תאום, תווך עם הפסדים, ספקטרום זוויתי של גלים מישוריים.
התורה האלקטרומגנטית של מנחי גלים (גלבו): פרוק מודאלי בגלבו בעל חתך רוחב כללי, אופני  TE,TEM ו-TM, אקויולנט קו התמסורת, גלבו דו גידי, לוחות, קואכסיאלי ומלבני, החזרות ותאום עכבות, מנחי גלים דיאלקטריים, סיבים אופטיים.
מבוא לתורת הקרינה: קרינה מדיפול, שדה קרוב ורחוק, פונקציות גרין.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Electromagnetic Fields
Transmission lines: Derivation of the Telegraphist’s equations and their coefficients (including loss), Sinusoidal (time harmonic) solutions, Non-sinusoidal waves on lossless lines, Graphical solutions (Smith Chart).Plane Electromagnetic Waves: The wave equation, polarization, plane wave solutions, reflection of obliquely incident plane wave from layer media, Transmission line analog for the plane wave propagation and reflection, Angular spectrum of plane waves.Electromagnetic Waveguides: Modes inelectromagnetic waveguides, TE modes, TM modes, Rectangular metalic waveguides, Transmission line analog for the modes’ propagation and reflection, Resonant cavities, Dielectric waveguides, Optical fibers.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת