חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
  Analog Electronic Circuits  
0512-3513-08
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1000-1200001 ולפסון הנדסהשיעור פרופ סוחר ערן
סמ'  ב'1000-1200102 הנדסת תוכנהשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

שעות:                6 ש"ס

משקל:               5

דרישות קדם:   מבוא למערכות לינאריות, התקנים אלקטרוניים

חזרה קצרה על אופן פעולה של טרנזיסטורים עם דגש על אפקטים רלוונטיים למעגלים אנלוגיים. מודלים של דיודות לאות גדול ולאות קטן. דיודת זנר וניתוח מעגלים עם דיודות שונות. מודלים של טרנזיסטור ביפולרי (BJT) לאות גדול ולאות קטן בתדירות נמוכה. טרנזיסטור MOSFET מסוג Enhancement ו- Depletion. מבנה, תכונות ומודל אותן קטן של טרנזיסטור מסוג MOSFET. מגברים בחיבורים בסיסיים (CE, CB, CC, CS, CG, CD). מיון מגברים לפי הגברי מתח וזרם והתנגדויות כניסה-יציאה. מראות זרם ישר (DC) בסיסיים, מקורות קסקוד, Wilson ו- Widlar. עומסים אקטיביים מבוססים מראות זרם. מגברי הפרש מבוססי BJT ו- MOSFET עם סימטריה מלאה. מגברי הפרש בעלי אסימטריה חלקית. מעגלים עם מגברי שרת אידיאליים ולא אידיאליים.מגבלות תדר Slew Rate מתחי וזרמי Offset. תגובות תדר של מגברים והרחבת מודל אות קטן של טרנזיסטור לתדרים גבוהים. משוב שלילי – ניסוח באמצעות רשתות זוגיים, הגדרת תצורות של משוב שלילי, ניתוח מעגלי משוב, והשפעת המשוב השלילי על תכונות המגברים כגון יציבות ההגבר ושיפור התנגדויות כניסה ויציאה. מגברי הספק (דרגות מוצא) מסוגים A, B, AB. מבנה ונצילות. שיטות ממתח לפיצוי על אפקטים תרמיים. תכנון וחישוב מערכות פיזור חום. מעגלים מבוססים על מגברי שרת כגון פילטרים, מתנדים סופר דיודה ומגברים לוגריתמים. ניתוח מלא של מגבר שרת 741. ספקי מתח ישר בסיסיים מיוצבים עם וללא משוב.

Course description

Credit Points: 5
Prerequisites: Introduction to Linear Systems; Electronic Devices

Summary of transistor operation with an emphasis on effects relevant to analog circuit design. Large and small signal models of ideal diodes and PN junction. Zener diodes and basic voltage regulation circuits. Large and small signal models of bipolar junction transistors (BJT) at low frequency. Field effect transistors (MOSFET, JFET) principle of operation, large and small signal models. MOSFET enhancement and depletion transistors. Basic amplifier configurations (CE, CB, CC, CS, CG, CD). Classification of signal amplifiers by input and output impedances and voltage and current amplification. Basic DC current sources based on current mirror, basic, cascode, Widlar and Wilson configurations. Amplifiers with active loads based on current mirrors. Differential MOSFET and BJT amplifiers properties with matched and mismatched transistors. The differential and common mode gain. Operational amplifiers – ideal proprties vs practical non ideal. Slew Rate Offset votages and currents. Frequency response of amplifiers. Extension of small signal model to higher frequencies. Negative feedback amplifier analysis, two-port formulation, topology classification, impact on the amplifier gain and input and output properties. Output (power) stages: Class A, B and AB. Signal waveforms, transfer characteristics cross over distortion and power conversion efficiency. Power dissipation calculations and biasing methods. Active filters based on op. amp., sinusoidal oscillators. Nonlinear circuits for waveform shaping super diode and logarithmic amplifiers. Linear mode power supply for voltage rectification and regulation based op. amp. with feedback. Full analysis of 741 operational amplifier.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת