חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעגלים ומערכות ליניאריות
  Linear Circuits and Systems  
0512-2832-10
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1600-1800120 ולפסון הנדסהתרגיל מר דדוש יוסי
סילבוס מקוצר

דרישות קדם:

פיסיקה 2, אלגברה לינארית, חדו"א 2, משוואות דיפרנציאליות רגילות

היקף הוראה:

4 שעות שיעור

2 שעות תרגיל

הקורס "מעגלים ומערכות לינאריות"  מציג בפני הסטודנטים כלים הנדסיים יסודיים, אשר ילוו את תלמידי המגמות להנדסת חשמל ולהנדסת מחשבים בהמשך דרכם.

הקורס נותן כלים בשני תחומים כללים עיקריים בהנדסה: 1) כלים לפתרון מעגלים חשמליים המהווה בסיס לכל תחומי החמרה בהנדסת חשמל 2) כלים לניתוח מערכות לינאריות הנותן בסיס לניתוח של מערכות בצורה כללית והסתכלות על מערכת ותכונותיה בכדי לאפיין ולתכנן מערכות על פי דרישות הנדסיות.

חלק זה נותן כלים לתחומי הבקרה, אותות ומערכות.

 

ספרי הלימוד:

חוברת הקורס "מעגלים ומערכות ליניאריות"  - תפורסם בחלקים במהלך הקורס.

C. A. Desoer and E. S. Kuh, "Basic Circuit Theory" McGraw-Hill International Edition.

"מבוא להנדסת חשמל –" רשימות מרצה, דוד מנדלוביץ

D’Azzo and Houpis, "Linear Control System Analysis and Design" McGraw Hill, International Edition

מבוא למערכות לינאריות" אורי שקד, שמשון – פרנקנטל ויובל ביסטריץ

תרגולים ורשימות ההרצאות יפורסמו ב- MOODLE

 

 

 

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-2832-10 מעגלים ומערכות ליניאריות
Linear Circuits and Systems
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | מר דדוש יוסי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת