חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק
  Quantum and Solid State Physics  
0512-2830-07
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1000118 ולפסון הנדסהתרגיל מר שאבי אורן
סילבוס מקוצר
1. מבוא למכניקה קוונטית - האפקט הפוטואלקטרי, פיתוח משוואת שרדינגר מעקרונות בסיסיים.
2. הקדמה מתמטית - - מרחבים וקטורים, אופרטורים, אופרטורים הרמיטיים ויוניטריים, בעייית ערכים עצמיים. מרחב וקטורי של פונקציות.
3. ההנחות של המכניקה הקוונטית. משמעות פונקציית הגל. שימוש באופרטורים. תהליך מדידה. עיקרון אי הוודאות.
4. משוואת שרדינגר התלויה בזמן. פרישת הפתרון בבסיס האנרגיה.
5. בעיות פשוטות – חלקיק חופשי, חלקיק בבור פוטנציאל, מנהור, התאבכות משני סדקים.
6. חלקיק בפוטנציאל הרמוני.
7. תנע זויתי ומודל של אטום המימן.
8. אורביטלים אטומיים ויצירת קשרים כימיים.
9. מבנה גבישי ושריג הופכי.
10. אלקטרון בפוטנציאל מחזורי – משפט בלוך. מודל קרוניג-פנה ופסי אנרגיה בגביש.
11. מסה אפקטיבית בגביש, צפיפות מצבים אלקטרוניים.
12. חלקיקים זהים – פילוג פרמי-דירק ופילוג בוזה-איינשטיין.
13. ריכוז נושאי מטען, רמת פרמי ומוליך למחצה אינטריזי.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת