חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שדות וגלים אלקטרו מגנטיים
  Electro Magnetic Fields and Waves  
0512-2526-02
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1500-1600120 ולפסון הנדסהתרגיל מר גוולבר רועי
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-2526-02 שדות וגלים אלקטרו מגנטיים
Electro Magnetic Fields and Waves
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר גוולבר רועי

סילבוס מפורט/דף מידע

מרצה: פרופ' מיכאל גולוב ,  mgolub@eng.tau.ac.il    

קורסי רקע רלוונטיים:   פיסיקה 2

 

תוכן הקורס

1. מודלים לשדות וגלים אלקטרומגנטיים.

1.1. מבוא לשדות וגלים אלקטרומגנטיים וניסויי יסוד. אנליזה ווקטורית – רענון.

1.2. משוואות מקסוול  בצורתן הדיפרנציאלית והאינטגרלית, תנאי שפה.

1.3. אנרגיה ושטף הספק, משפט פוינטינג. הפוטנציאל הסקלרי והווקטורי.

1.4. קיבול, השראות עצמית והדדית.

2. התפשטות ועקיפה של גלים אלקטרומגנטיים.

2.1. שדות וגלים הרמוניים.

2.2. גלים מישוריים, כדוריים וגאוסיים. קיטוב.

2.3. עקיפה של גלים אלקטרומגנטיים .ספקטרום זוויתי ,עקיפת פרנל ופרנהופר.

3. מוליכי גלים וקווי תמסורת.

3.1. מוליכי גלים בהנדסה.

3.2. סוגים אופנים (modes) ,אופני TE, TM וTEM.

3.3 מוליך גלים בעל חתך מלבני. מוליכי גלים דיאלקטריים וסיבים אופטיים.

3.4. מודל לקו תמסורת, החזרות והפסדים.

4. קרינה ואנטנות.

4.1 . פוטנציאלים אלקטרומגנטיים המושהים באנטנות.

4.2. קרינה מדיפול ואנטנות חוטיות.

4.3. כיווניות ופרמטרים קרינה בשדה הרחוק.

 

הרכב הציון של קורס 

ציון סופי של קורס הורכב מ- 85% מציון הבחינה  ומ-  15%  מציון ממוצע מציונים של כל תרגלי הבית.

חובה להגיש כל תרגילי הבית.

 

ספרי  לימוד מוביל       (ניתן להשתמש גם במהדורות הקודמות של הספרים)

 1. D. K. Cheng, Field and Wave – Electromagnetics, 2nd ed., Addison Wesley, 1990.
 2. W.H. Hayt, Engineering electromagnetics, 8th ed. New York , McGraw-Hill, 2012.
 3. א. ג'רבי, ר. קסטנר, תמסורת גלים ומערכות מפולגות, אוניברסיטת ת"א, הפקולטה להנדסה, תש"ע

ספרי  לימוד נוספים

 1. B. Saleh, M. Teich, Fundamentals of Photonics (Wiley series in pure and applied optics) , 2nd ed. Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2007.(Chapters 3,4,9)
 2. C. T. A. Johnk, Engineering electromagnetic fields and waves, New York , Wiley, 1988.
 3. D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 4 ed., Addison-Wesley, 2012.
 4. H.A. Haus and J.R. Melcher, Electromagnetic fields and energy, Prentice-Hall, 1989.
 5. L.D. Landau, and E.M. Lifschitz, The classical theory of fields, Chap. 5,6. Course of theoretical physics v. 2, Amsterdam : Butterworth-Heinemann, 2003.
 6. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light, Chap. 1,2, 7th ed. Cambridge University press, 1999.
 7. L. M. Magid, Electromagnetic fields, energy, and waves, Wiley 1972.
 8. M. Zahn. Electromagnetic field theory: A problem solving approach. Malabar, FL: Krieger Pub. Co., 2003.
 9. E. J . Rothwell and M. J . Cloud, Electromagnetics, CRC Press 2001.
 10. C. G . Someda, Electromagnetic waves, Second Edition, CRC Press 2006.
 11. J. D. Kraus, K. R. Carver, Electromagnetics , McGraw-Hill, 1982.
 12. W. Hauser, Introduction to the principles of electromagnetism , Addison-Wesley, 1971.

 

רשימת תרגילים  

יוכנו מספר קבצי תרגילי בית. יש להגיש את הפתרונות שבוע אחרי מועד נתינת התרגילים. אפשר לבקש ארכת מועד הגשה בעוד שבוע.

1. אנליזה וקטורית.

2. משוואות מקסוול.

3. אנרגיה ושטף הספק.

4. הפוטנציאל הסקלרי והווקטורי

5. קיבול והשראות.

6. גלים הרמוניים.

7. קיטוב.

8. עקיפת גלים.

9. מוליכי גלים.

10. סיבים אופטיים.

11. קווי תמסורת.

12. קרינה ואנטנות.

13. תרגול חזרה למבחן.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת