חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שדות אלקטרומגנטיים
  Electromagnetic Fields  
0512-2525-09
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1500-1600102 הנדסה כתות חתרגיל מר מרימה דניאל
סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   אנליזה הרמונית,  פיזיקה (2), משוואות דיפרנציאליות חלקיות (במקביל)
כוחות ושדות אלקטרומגנטיים ומקורות השדה. משוואות מקסוול בריק בצורה אינטגרלית ודיפרנציאלית, תנאי שפה. בעיות סטטיות ודינמיות; גלים מישוריים; ניסוח משוואות השדה הקווזיסטטיות.
אלקטרוקווזיסטטיקה: פוטנציאל; משוואות פואסון ולפלס; אינטגרל הסופרפוזיציה; בעיות תנאי שפה בקורדינטות קרטזיות, גליליות וכדוריות; שיטות פתרון נומריות; מערכות אלקטרומכניות ומעגלי-תמורה.
מגנטוקווזיסטטיקה: פוטנציאל וקטורי; משפט הלמהולץ; חוק ביו-סבר ואינטגרל הסופרפוזיציה; בעיות תנאי שפה; שדות ומתחים מושרים; השראות עצמית והדדית; מערכות מגנטומכניות ומעגלי- תמורה.
שדות בחומרים חשמליים ומגנטיים: הולכה; רלקסציה; קיטוב ומגנטיזציה; מודלים פיזיקאליים; משוואות השדה בחומר; שיטות פתרון; דוגמאות למערכות אלקטרומכניות ומגנטומכניות.
אנרגיה אלקטרומגנטית: משפט Poynting ; מאזן הספקים במערכות סטטיות וקווזיסטטיות; חילופי אנרגיה חשמלית ומכנית.
אלקטרודינמיקה: המצב הסינוסואידלי העמיד ומבוא לגלים אלקטרומגנטיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת