חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תכנות 2 - שפת C
   
0512-1820-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1100-1300020 אודיטו.הנדסהשיעור פרופ שביט יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:            4
משקל:           2
דרישות קדם:  תכנות - פייתון
שפת C: משתנים, בקרת זרימה, פונקציות, מבנה הזכרון, מערכים חד- ורב-מימדיים, רקורסיה, מבנים, מצביעים והקצאת זכרון דינמית, רשימות מקושרות, טפול בקבצים, פעולות על סיביות. תכנון מודולרי והנדסת תכנה.
 
Course description
The C language: variables, flow control, functions, memory structure, one- and multi-dimensional arrays, recursion, structures and unions, pointers and dynamic memory allocation,linked lists, file handling, bit manipulation. Modularity and software engineering.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת