חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אלקטרוניקה בסיסית להנדסה מכנית
  Basic Electronics  
0512-1206-07
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-0900130 ולפסון הנדסהתרגיל מר לינדנבאום אופיר
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות: 5.5
משקל: 4.5
 
דרישות קדם: מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
 
בקורס נלמד על עקרונות של מוליכים למחצה, צומת PN, דיודות זנר, מיישרים, עקרונות של טרנזיסטורים, טרנזיסטור בי-פולרי, טרנזיסטור תופעת שדה, מודל אות קטן, מעגלים שימושיים, מגברי הפרש, מגברים אופרטיביים, מבוא לשערים ואלקטרוניקה ספרתית ומשפחות לוגיות: TTL ו-CMOS.
הקורס יכלול 7 מפגשי מעבדה בנושאים הבאים: הכרת מכשירי מדידה, מעגלי RLC ופונקציות תמסורת, מגברים טרנזיסטוריים, מעגלים אנלוגיים משולבים, מגברי שרת ומעגלים ספרתיים משולבים.
 
Course description
Prerequisites: Introduction to Electrical Circuits and Systems
  
We will cover semiconductors principles, PN junction, diodes, Zener-diodes, rectifiers, transistors – principles of operation, bipolar transistors, field effect transistor (FET), small-signal analysis, differential amplifiers, operational amplifiers, digital electronics, logic gates and families: TTL, CMOS.
The course will include 7 lab meetings on following topics: Measurement equipment, LRC circuits and transfer functions, Rectifiers (diode circuits, +RC), Amplifiers with discrete components (either BJT or FET), Integrated digital circuits, Integrated analog + digital circuits, Operational amplifier circuits.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת