חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
  Introduction to Electrical Circuits, Systems and Signals                                             
0512-1205-02
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1000-1100104הנדסת תוכנהתרגיל מר ויטלסון רן
סילבוס מקוצר

שעות:  4

משקל:  3.5

דרישות קדם: פיזיקה 2;  משוואות דיפרנציאליות רגילות

 

מעגלים ואלמנטים מקובצים, פונקציות שימושיות, חוקי קירכהוף, שקול תבנין ושקול נורטון, חיבור טורי וחיבור מקבילי, מקורות ואלמנטים לא לינאריים, ניתוח אות חלש, ניתוח תגובות מעגלים מסדר ראשון, מעגלים מסדר שני, מעגלים מסדר גבוה, מבוא למערכות לינאריות קבועות בזמן, קונבולוציה, פאזורים, מעגלים במצב סינוסי עמיד, מעגלי תהודה.

 

 

ניתוח מערכות רציפות במישור הזמן: התמרת לפלס החד צדדית ושימושיה; פונקצית התמסורת, קטבים ואפסים במישור התדר המורכב. תאור מערכת במרחב המצב, הצגת משוואות מצב ופתרונן בתחום הזמן ובתחום התדר. תאור מערכות בעזרת דיאגרמות מלבנים. תגובת תדר לערור סינוסואידלי, דיאגרמות בודה.

 

מערכות בדידות: קבלת משוואות הפרש ופתרונן בתחום הזמן, תגובה לתנאי התחלה, תגובה לאילוץ, הקונבולוציה הבדידה, יציבות. התמרת z החד צדדית ושימושיה, פונקצית התמסורת הבדידה. תיאור מערכת בדידה במרחב המצבים, פתרון משוואות מצב בדידות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת