חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המרת אנרגיה והנע חשמלי
  Energy Conversion and Electrical Drive                                                               
0512-1204-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1200-1500001וולפסון - הנדסהשיעור ד"ר בק יובל
ש"ס:  3.5

סילבוס מקוצר
שעות:                3.5 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:   אלקטרוניקה בסיסית
1.    מעגלים מגנטיים.
2.    העברת אנרגיה במערכות הספק: הספקים אקטיביים וראקטיביים, מקדם הספק, קווי תמסורת והעברת אנרגיה.
3.    שנאי: מבנה, סכמת תמורה, דיאגרמה פאזורית, תמסורת, הפסדים, נצילות, ויסות מתח.
4.    מכונת השראה: מבנה שדה מגנטי מסתובב, סכמת תמורה, הפסדים, נצילות, אופין המומנט, התנעה.
5.       מכונה לזרם ישר: מבנה ופעולת מנוע וגנרטור, הפסדים, הספקים, נצילות, אופיינים.
6.    מבוא לאלקטרוניקה תעשייתית ואלקטרוניקת הספק.
 
במסגרת פגישות המעבדה יבוצעו ניסויים בנושאים: שנאים ומדידת הספק, מנוע השראה, מנוע וגנראטור לזרם ישר.
Course description
Credit ppoints: 2.5
Prerequisites: Basic Electronics.
Magnetic circuits. Basics of power transmission: Active and reactive power, Power factor, Transmission lines. Transformers: Structure, equivalent scheme, phasor diagram of voltages, currents and powers in a transformer, loss mechanisms and efficiency, voltage regulation. Induction machines: Structure, rotating magnetic field, equivalent scheme, loss mechanisms and efficiency, moment characteristics, starting methods. DC machine: structure, operation in motor and in generator mode, loss mechanisms and efficiency, characteristics in different excitation schemes.
The laboratory experiments include: transformers and power measurements, induction machine, DC machine.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת