חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
  Introduction to Electrical Circuits                                                                  
0512-1201-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1400-1600056עבודה סוציאליתתרגיל מר ויטלסון רן
סילבוס מקוצר
שעות:                6 ש"ס
משקל:               5
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות
 פיזיקה (2)
 
חלק I – מעגלים חשמליים
מעגלים ואלמנטים מקובצים, נגדים, מקורות, חוקי קירכהוף, חיבור בטור ובמקביל, תכונת הסופרפוזיציה, שקול תבנין ושקול נורטון, פונקציות מוכללות, רכיבים, מקורות מעשיים. ממעגל חשמלי למשוואה דיפרנציאלית רגילה (מד"ר). פתרון בתחום הזמן. התמרת Laplace ותכונותיה. פתרון מד"ר (עם תנאי התחלה) באמצעות התמרת Laplace. העכבה החשמלית ופונקצית התמסורת. מערכות מסדר שני ומעגלי תהודה.
חלק II – מערכות לינאריות
מערכות לינאריות קבועות בזמן (LTI) ותכונותיהן. התגובה להלם ואינטגרל הקונבולוציה. ניתוח בתחום התדר ושרטוטי Bode.
חלק III – מבוא לתורת הבקרה
בקרה בחוג פתוח ובחוג סגור. שגיאות מצב מתמיד. קריטריון היציבות של Nyquist. ניתוח יציבות בתחום התדר- שולי הגבר ופאזה. רשתות פיצוי - קידום ופיגור
 
Course description
Credit points: 5
Prerequisites: Ordinary Differential Equations; Physics (2)
 
 
 
Software Eng. Building, room 302, tel 7768, email: michaelm@eng.tau.ac.il
 
Final Grade: HW 20%, final exam 80%
Syllabus:
Part I: Introduction to circuit theory
Lumped elements, resistors, capacitors, inductors, sources, Kirchhoff's circuit laws, series and parallel connections, superposition principle, Thevenin and Norton equivalent circuits, power and energy, first- and second-order circuits, ordinary differential equations and their solution via Laplace transform, transfer function, sinusoidal steady state, impedance and admittance.
Part II: Introduction to linear systems
Linear time invariant systems, impulse response, convolution, the frequency response, Bode plots.
Part II: Introduction to control theory
Open- and closed-loop control, steady state errors, Nyquist stability criterion, phase and gain margins, control design using phase-lead and phase-lag networks.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-1201-03 מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
Introduction to Electrical Circuits
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר ויטלסון רן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לקורס אתר ב- Virtual Tau. באתר יפורסמו תרגילי הבית ופתרונם, ועדכונים שוטפים.
 
הרכב הציון: תרגילי בית: 20%; בחינה סופית: 80%
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת