חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תהליכים אלקטרופיזיקליים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים
  Electrophysical and Electromechanical Materials Processing  
0510-7905-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1700-1900238 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר פרקנסקי נחום
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                 2
דרישות קדם:        התפרקויות חשמליות ועיבוד חומרים באמצעות פלסמה
או שיטות ניסוייות בחקר התפרקויות חשמליות ופלסמה
בקורס ידונו הנושאים הבאים: עיבוד חשמלי מדויק וציפוי של פני שטח, עיבוד אלקטרומכני וציפוי פני שטח, עיבוד בקשת חשמלית, עיבוד בקרינה ואלקטרונים, עיבוד על ידי חומר מחוספס בשדות מגנטיים, ותהליכי ציפוי אחרים. בקורס נסביר את העקרונות של כל שיטה. הבדלים בין שיטות, תכונות של הציפוי המתקבל וטיפול בפני השטח., ידונו גם תכנון ובחירת פרמטרים לתהליך.
Course description
Credit Points: 2
Prerequisites: Electrical Discharges and Plasma Processing of Materials OR Experimental Techniques in Electrical Discharge and plasma research.
Non-traditional methods of material processing – General description.
Electrochemical machining (ECM): Principles, parameters, and electrolytes;
Electrode and surface characteristics; Application, technology and equipment
Electrodischage machining (EDM): Principles, parameters and environments;
Electrode, materials and wear; Surface integrity and surface characteristics; Wire EDM application, EDM equipment. Laser beam processing, magnetic abrasive machining, arc processing and combined processing methods: General description, principles; Materials, surface characteristics;Applications

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת