חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אופטיקה של ננו-חומרים
  Optics of Nanostructured Materials  
0510-7816-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1600-1800101 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר סלפיאן גרגורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 2 נ.ז
דרישות קדם: אלקטרוניקה קוונטית 0510.5004 או אלקטרודינמיקה קלאסית 0510.6801
הקורס יינתן בשפה האנגלית
 
Different types of nanostructured artificial composites. Concept of effective constitutive relations and homogenization techniques for Maxwell equations. Metamaterials: artificial magnetism, chirality, negative refractive index. Photonic crystals and microcavities. Materials for nanoelectronics. Nanomaterials for nonlinear optics and power engineering. Nanomaterials for electromagnetic screening.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת