חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אינטראקציות בין מיקרוגלים וחומרים
  Microwave Interactions with Materials  
0510-7811-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1800238 ולפסון הנדסהשיעור פרופ גרבי אליהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  2          
דרישות קדם:         שדות אלקטרומגנטיים; תמסורת גלים
הקורס עוסק באינטראקציות בין קרינת מיקרוגל בהספק גבוה לבין חומרים שונים ושימושיהן - תהליכי חימום, פריצה, תופעות דיאלקטריות ומנגנוני הולכה, אינטראקציות של מיקרוגלים עם מים, רקמות ביולוגיות, אבקות וחומרים קרמיים, סיליקון וזכוכית, תהליכי היווצרות נקודה חמה ותופעת הבריחה הטרמית, מעברי פאזה, השפעת הקרנת מיקרוגל על מעגלים אלקטרוניים, ושימושים של קרינת מיקרוגל בהספק גבוה לעיבוד חומרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת