חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות נומריות דיפרנציאליות באלקטרומגנטיות
  Differential Equation Based Numerical Methods in Electromagn  
0510-7805-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000108 ולפסון הנדסהשיעור פרופ קסטנר רפאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     2
דרישות קדם:         שדות אלקטרומגנטים
משוואות מקסוול הרציפות במישור הזמן. שיטות Differencing, שיטת Leapfrog, אלגוריתם Yee ב‑FDTD(Finite-Difference-Time-Domain). דיספרסיה נומרית ושגיאות דיסקרטיזציה. קריטריוני יציבות. טיפול בתנאי שפה לא קרטזיים. תנאי שפה בולעים: Perfectly Matched Layer, Bayliss-Turkel, Higdon, Engquist - Majda‑Mur. שיטת האלמנטים הסופיים. ההצגה ה"חלשה" של משוואות מקסוול. דיסקרטיזציה באמצעות Galerkin. בניית פונקציות בסיס מסדרים שונים. בניית מערכות משוואות לינאריות דלילות. שיטות פתרון למערכות דלילות. תנאי שפה בולעים גלובלים: Boundary Element, Unimoment Method. תנאי שפה בולעים מקומיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת