חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות נומריות אינגרליות באלקטרומגנטיות
  Integral Equation Based Numerical Methods in Electromagnetic  
0510-7804-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1600-1900205 הנדסה כתות חשיעור פרופ בוג אמיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                   3
דרישות קדם:         שדות אלקטרומגנטים
הגדרת בעית הפיזור האלקטרומגנטי. ניסוח משוואות אינטגרליות משטחיות לבעיות פיזור מגופים עשויים מוליך מושלם וחומר הומוגני למקוטעין. ניסוח משוואות אינטגרליות נפחיות. דיסקרטיזציה של משוואות אינטגרליות: שיטת המומנטים ושיטת Nöstrom.
פתרון משוואות אינטגרליות לבעיות פיזור דו-מימדיות: קיטובים TM ו-TE. דיון בנושאי דיוק ויציבות. ניסוחים אלטרנטיביים: משוואות Combined Field and Combined Source. פתרון בשיטת המקורות הפיקטיביים. שיטות לפתרון מערכות משוואות לינאריות גדולות: שיטות ישירות ואיטרטיביות. דיון בסיבוכיות נומרית של פתרון משוואות אינטגרליות. דילול מטריצות ע"י בחירת פונקציות בסיס ומשקל: שיטות Wavelets, IML ואחרות. חישוב מהיר של שדות: שיטות FFT, ה-Fast Multipole ואחרות. שיטות "מהירות" לא איטרטיביות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת