חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא מעשי לאופטו-מכניקה קלאסית
  Practical Introduction to Classical Optomechanics  
0510-7640-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000205 הנדסה כתות חשיעור פרופ גינזבורג פבל
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת