חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אופטיקה אולטרא מהירה
  Ultrafast Optics  
0510-7622-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1800206 הנדסה כתות חשיעור ד"ר באב"ד אלון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 2 נ.ז.
 
דרישות קדם: 0512.4660 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה
יצירת פולסים אולטרא קצרים – לייזרים, נעילת אופנים, עדשת קר. אפיון פולסים אולטרא קצרים – עוצמה, פאזה, תדירות רגעית, השהיית חבורה, צ'ירפ. התקדמות של פולסים אולטרא קצרים – דיספרסיה, אופטיקה זמנית-מרחבית, מיקוד. הגברה של פולסים אולטרא קצרים – הגברת צ'ירפ של פולסים, מגברי רב-מעבר, מגברי יצירה מחדש. אופטיקה לא ליניארית – משוואות מאקסוול בחומר, יצירת הרמוניות מסדר נמוך, תיאום פאזה, מודולציית פאזה עצמית, יצירת רצף ספקטראלי. אופטיקה לא ליניארית קיצונית – יצרית הרמוניות גבוהות, פולסי אטו-שניות, שליטה בתהליכים אלקטרוניים בסיסיים. אפליקציות של אופטיקה אולטרא מהירה – הדמיה, ספקטרוסקופיה, עיבוד מיקרו-מכני, יצירת קרינת טרה-הרץ.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת