חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תופעות התפשטות ורעש במערכות לתקשורת בסיבים אופטיים
  Noise & Propagation Phenomena in Fiber-Optic Communication S  
0510-7620-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1700-1900118 ולפסון הנדסהשיעור פרופ שטייף מרק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                    2                          
דרישת קדם:           מבוא לתקשורת אופטית
 הקורס מוגש כקורס מתקדם העוסק בניתוח מערכות אופטיות לתקשורת סיבים תוך דגש על תופעות התפשטות ורעש. הנושאים שיילמדו בקורס הם:
ניהול דיספרסיה (Dispersion management), תיאור הדינמיקה הלא-לינארית של התפשטות אותות במערכות סיבים, שיטות פרמטריות, סוליטונים מנוהלי דיספרסיה; אפקטי ברילוואן ורמן ומשמעותם במערכות תקשורת סיבים אופטיים; מגברי רמן ושילובם במערכות תקשורת אופטיות; המקור הקוונטי של רעש בהגברה אופטית; תופעות קיטוב: תיאור תופעות קיטוב במרחב סטוקס. שבירה כפולה ונפיצת הקיטוב; קריפטוגרפיה קוואנטית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת