חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פוטונים במבנים אלקטרומגנטיים: יסודות ויישומים
  Photons in Structured Media: Fundamentals and Applications  
0510-7619-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1800118 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר גינזבורג פבל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:              2 נ.ז.
דרישות קדם:  קורסים בסיסיים במכניקת הקוונטים והאלקטרודינמיקה קלאסית:
 
אלקטרודינמיקה קלאסית (0510-6801-01) או דומה +אלקטרוניקה קוונטית (0510-5004-01) או  קוונטים 2 (0321-3101-01 ).
 
מטרות הקורס:
 
- שליטה בכלים בסיסיים המשמשים לניתוח אינטראקצית אור וחומר
- יכולת ליישם גישות של הנדסה קוונטית לתהליכים פוטוניים
- הבנת המטרות והיכולות של אופטיקה קוונטית
 
מוטיבציה
היכולת להשפיע ולשלוט על גלים אלקטרו-מגנטיים ברמת מימדים ננומטריים, שהתאפשרה לאחרונה הודות לטכנולוגיות מתקדמות, נותנת הזדמנות לפתור אתגרים פונדמנטלים וטכנולוגים ,וגם לסלול את הדרך למגוון רחב של יישומים חדשים. יחד עם זאת, ירידה משמעותית במימדים פיזיים של התקנים לסקאלות ננומטריות מביאה אתה מגוון תופעות קוונטיות נלוות. התופעות הקוונטוית הבסיסיות מושפעות ונשלטות על ידי ננו-מבנים שונים שמהווים ,ללא ספק , אבני יסוד של הטכנולוגיה העתידית. מגוון רחב של תופעות קוונטיות כבר הודגמו ונמצאו שימושים רבים באפליקציות בתעשייה. הרכיבים העתידיים, מהונדסים לפי חוקי המכניקה קוונטית ימצאו שימוש במגוון רחב של אפליקציות, כגון מערכות תקשורת ומחשוב, הדמיה, ביו-רפואה ועוד.
 
 
Course description
 
Prerequisites:
 
Basic courses in Classical Electrodynamics and Quantum Mechanics, for example
Classical Electrodynamics (0510-6801-01) and {Quantum Electronics (0510-5004-01) or Quantum Theory 2 (0321-3101-01)}
 
 
Course objectives
 Gain knowledge of basic tools used for light-matter interaction analysis
Ability to apply quantum engineering approach for photonic processes
Understanding of goals and perspectives delivered by quantum optics
 
Brief Motivation
The ability to manipulate and tailor electromagnetic signals on a nano-scale, emerging from recent technological advances, facilitates addressing fundamental and technological challenges as well as to pave the way for variety of new applications. However, considerable reduction in physical dimensions introduces novel types of phenomena. For example, continuous tendency and progress in downscaling electronic devices to the deep nano-scale have already brought to consideration the emergent quantum effects. Fundamental quantum phenomena, influenced and tailored by surrounding nano-structuring, with no doubt will be the main challenge and the key feature of the future technological progress. Variety of quantum effects were already proposed, partially demonstrated, and even employed for several industrial applications. Future devices engineered according to quantum-mechanical concepts will find use in various applications, such as communications, computations, imaging, and biomedicine to name a few.
 
 
Lecture 1, 2 (week 1)
Introduction - the second quantum revolution, perspectives on future development of quantum technology.
Lecture 3, 4 (week 2)
Light-matter interaction in classical description, time dependent Schrödinger equation, 1st and 2nd order time-dependent perturbation theory, exact solutions of two-level system, Rabi oscillations.
Lecture 5, 6 (week 3)
Density matrix (DM) formalism in application to: two-level atom in DM description, spontaneous emission, dephasing, interaction with electromagnetic field, linear material susceptibility.
Lecture 7, 8 (week 4)
Nonlinear susceptibility, Coherent response in matter – coherent population trapping, electromagnetically induced transparency.
Lecture 9,10 (week 5)
Quantization of electromagnetic field in a free space and in structures – mode decomposition method. Spontaneous and stimulated emission. Purcell effect is a photonic, plasmonic and metamaterial cavities.
Lecture 11, 12 (week 6)
Cavity quantum electrodynamics. Jaynes–Cummings Hamiltonian, weak and strong light-matter interaction regimes, quantum dynamics of two-level system. Quantum theory of dissipation, leaky cavities.
Lecture 13, 14 (week 7)
Nonlinear light-matter interactions at the quantum limit
Lecture 15, 16 (week 8)
Quantization of electromagnetic field in the presence of dispersive and absorptive structured media. Spontaneous emission and Lamb shift.
Lecture 17, 18 (week 9)
Classical-quantum correspondence, radiation reaction force.
Lecture 19, 20 (week 10)
Rigorous models via explicit introduction of materials degrees of freedom – Hopfield, Hunter and Barnett quantization, polaritons.
Lecture 21, 22 (week 11)
Photon statistics, 1st and 2nd order correlation functions, interaction with material structures.
Lecture 23, 24 (week 12)
Introduction to quantum information processing, quantum cryptography computing and imaging.
Lecture 25, 26 (week13)
Introduction to quantum information processing, quantum cryptography computing and imaging.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת