חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוליטונים אופטיים
  Optical Solitons  
0510-7610-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000120 ולפסון הנדסהשיעור פרופ מלמד בוריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 3
דרישות קדם: 0512.2525 שדות אלקטרומגנטיים; 0509.2846 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
 
התפשטות אור לסיבים אופטיים ,מדריכי גל מישוריים ו-bulk וסריג בראג; דיפרקציה ודיספרסיה. אי-לינאריות פונדומנטלית במדיה אופטית, מסוגי Kerr (מעוקבת) ויוצרת הרמוניה שניה (מרובעת). מודלים מתמטיים פונדמנטליים: משוואת שרודינגר הלא לינארית, ומערכות של משוואות מצומדות; מצבי continuous-wave, חוסר יציבות אפנון והקריסה של מדיה אי לינארית רב מימדית. סוליטונים זמניים ומרחביים; סוליטונים בסיבים אופטיים; קיטוב והתפשטות bimodal. סוליטונים ב-dual-core couplers ו-waveguiding arrays; סוליטונים דיסקרטיים. מבוא לשיטה של טרנספורמציית פיזור הפוך ואינטגרביליות. סוליטונים במערכות לא אינטגרביליות וקירוב וריאציוני; management dispersion; אינטרקציה בין סוליטונים למצבי קצה. השימוש הפוטנציאלי של סוליטונים בטלקומוניקציה ותוכניות עיבוד מידע. סוליטונים פרמטריים במדיה עם לא לינאריות מרובעת. סוליטוני גז במבני סריג. סוליטונים רב מימדיים, spatiotemporal ו-vortical. סוליטונים במדיה דסיפטיבית וחורי לייזר; משוואות גינזבורג-לנדאו כמודלים פונדמנטליים של מדיה אופטית דיספרסיבית.

הקורס יינתן בשפה האנגלית
 
Course description
Credit points: 3
Prerequisites: 0512.2525 - Electromagnetic fields.
                     0509.2846 -  Partial Differential Equations 
Light propagation in optical fibers, bulk and planar waveguides, and Bragg gratings; dispersion and diffraction. Fundamental nonlinearities in optical media, of the Kerr (cubic) and second-harmonic generating (quadratic) types. Fundamental mathematical models: nonlinear Schroedinger equations and systems of coupled equations. Continuous-wave (uniform) states, modulational instability, and the collapse in multidimensional nonlinear media. Temporal and spatial solitons; solitons in optical fibers; polarization and bimodal propagation. Solitons in dual-core couplers and waveguiding arrays; discrete solitons. Introduction to the method of the inverse scattering transform and integrability. Solitons in nonintegrable systems and variational approximation; dispersion management; interactions between solitons and bound states. The potential use of solitons in telecommunications and data-processing schemes. Parametric solitons in media with the quadratic nonlinearity. Gap solitons in gratings structures. Multidimensional, spatiotemporal, and vortical solitons. Solitons in dissipative media and laser cavities; Ginzburg-Landau equations as fundamental models of dissipative optical media.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7610-01 סוליטונים אופטיים
Optical Solitons
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ מלמד בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת