חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים
  Diffractive Optical Elements  
0510-7604-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000103 הנדסת תוכנהשיעור ד"ר גולוב מיכאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  2          
דרישות קדם:         מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרואופטיקה  או אישור המרצה
בקורס זה יילמדו שיטות תכנון, טכנולוגיות של ייצור ואפליקציות של רכיבים לא-קונבנציונאליים הכוללים רכיבים דיפרקטיביים ומיקרו-אופטיים. הקורס יכסה את הסוגים העיקריים של רכיבים הכוללים: סריגי דיפרקציה, מערכי עדשיות, מעצבי אלומת לייזר, סריגים רב סדריים, חיבורים אופטיים, ציפוי דפרקטיבי אנטי-מחזיר והפרדת קיטובים.
Course description
This course teaches methods of design, fabrications technoligies, and applications of non-conventional optical elements, including diffractive and micro-optical elements. The course will cover main types of optical elements, including diffraction gratings, microlens arrays, laser beam shapers, spot array generators, optical interconnects, subwavelength structures for anti-reflection and polarization control.

Course Topics:
Introduction: main ideas and types for diffractive optical elements.
Diffraction theory and geometrical optics in diffractive optics. Surface relief diffraction gratings.
Design approaches: regular diffractive grooves, transfer from refractive to diffractive lenses, diffraction efficiency and phase quantization.
Chromatic effects in diffractive optics.
Fabrication technologies: micro and nano thchnology from semiconductors to optics, mask generation and direct writing, lithography, diamond turning, laser ablation, replication, software, profile and performance measurements.
Diffractive lenses and aberration correction. Non-paraxial and astigmatic lenses, reduction of aberrations in multi-lens optical systems. Ophthalmic diffractive optics.
Laser beam shaping and focusing.
Holograms for testing aspherical surfaces in optical industry.
Beam splitting and multiple-order diffraction gratings. Microlens arrays.
Optical interconnects, photonic chips, planar optics.
Transverse mode selection.
Diffractive anti-reflection coatings and polarizing filters. Subwavelength and near to wavelength diffraction structures. 

סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7604-01 אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים
Diffractive Optical Elements
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | ד"ר גולוב מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
חדר 206, בניין הנדסת מחשבים ותוכנה, טל' 03-6405085, mgolub@eng.tau.ac.il
תוכן הקורס:
מבוא: סקירת מקורות וסוגים של רכיבים דיפרקטיביים.
דיפרקציה ואופטיקה גיאומטרית לצרכי רכיבים דיפרקטיביים. סריגי דיפקרציה בעלי פרופיל שטחי.
שיטות לתכנונים דיפרקטיביים: חריצים דיפרקטיביים סדירים, מעבר מעדשות רפרקטיביות לדפרקטיביות, עילות עקיפה, אליניאריות וקירוב מדרגות לפאזה.
כרומאטיות באופטיקה דיפרקטיבית.
טכנולוגיות לייצור ותוכנה לאופטיקה דיפרקטיבית: העברה מיקרו וננו טכנולוגיות מתחום מוליך למחצה לתחום אופטיקה, הכנת מסיכות ורישום ישיר, ליתוגרפיה, עיבוד יהלום, הסרה בעזרת לייזר, העתקה, תוכנה, מדידות פרופילים וביצועים של רכיבים דפרקטיביים.
עדשות דיפרקטיביות ותיקון אברציות. עדשות לא ציריות ואסטיגמטיות, תיקון אברציות במערכות אופטיות רב עדשיות. אופטיקה דיפרקטיבית אופטלמית.
עיצוב והתמקדות אלומת לייזר.
הולוגרמות לבדיקות משטחים אספריים בתעשייה אופטית.
פיצול אלומות וסריגים רב סדריים, עדשות רב-מוקדיות, מערכי מיקרו-עדשות.
רשתות חיבורים אופטיות, שבבים פוטוניים, אופטיקה מישורית.
סלקציה לסוגי אופנים רוחביים של לייזרים.
מבנים דפרקטיביים שמימדיהם קטנים מאורך גל או קרובים בגודלם לאורך הגל. ציפוי דפרקטיבי אנטי-מחזיר, פילטר לקיטוב.
 
מבנה הציון: 100% מבחן
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת