חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מתקני מתח נמוך
  Low voltage installations  
0510-7507-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000206 הנדסה כתות חשיעור ד"ר יזרעאלי יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היקף:

2 ש"ש; 2 נ"ז

דרישות קדם:

בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק

 

מטרות הקורס:

 

הכרת התופעות הפיזיקליות שביסודן הזרם החשמלי והאופייניות למתקני חשמל הפועלים במתח-נמוך, במצב עבודה מתמיד ובמצבי מעבר. לימוד סוגיות היסוד של הבנייה והתפעול ובטיחות החשמל של מערכת אספקת החשמל שהדיוטות רשאים לבוא במגע אתה.

 

 

דרישות הקורס:

 

נוכחות בשיעורים; שתי עבודות; מבחן מסכם

 

הרכב הציון:

 

מבחן מסכם

60%

עבודת חוות דעת מקצועית

20%

עבודה הנדסית

20%

סך הכול:

100%

 

 

סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7507-01 מתקני מתח נמוך
Low voltage installations
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר יזרעאלי יצחק

סילבוס מפורט/דף מידע

נושאי הקורס:

 

נושא

שעות

פירוט

בטיחות וגיהות חשמל

2

נזקי החִשמול לגוף האדם והחי; שיטות הגנה מפגיעות חִשמול; השפעת השדה החשמלי והמגנטי על גוף האדם והחי.

 

הזרם החשמלי

4

הטרחה תרמית של מוליכים במשטר עבודה רגיל ובקֶצֶר; חלוקת העומס החשמלי בין שנאים המחוברים זה לזה במקביל; השפעת ההרמוניות שבזרם על העמסת השנאי.

 

המגע החשמלי

6

מִבנים של מגעים; התנגדות המגע החשמלי וההטרחה התרמית שלו; המגע החשמלי במשטר רגיל ובהפרעות

 

אנרגיה חשמלית

4

ההספק ההיגבי וגורם ההספק; הצורך הכלכלי והטכני בויסות ההספק ההיגבי; שיטות ויסות של ההספק ההיגבי; חיבור קבלים לרשת והשפעת ההרמוניות שבמתח על הזרם שבקבלים; השפעת מקדם ההספק על כושר ניתוק הזרם של מגעונים.

 

 המתח החשמלי

4

הפרמטרים חשמליים של קווי חשמל (חזרה): התנגדות, השראות וקיבוליות;

ירידת המתח ברשתות רדיאליות, מסועפות, סגורות וסבוכות;

השפעת עומסים לא-לינאריים על איכות המתח; אמצעי ההגנה מפגיעות מתח יתר.

 

העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים

4

בחירת שטח החתך על פי העמסה מותרת וירידת מתח מותרת; מבטחים, אמצעי ההגנה מפגיעות זרם יתר: מפסקים, ונתיכים; אפיון המבטחים: כושר ניתוק, משך זרם הקצר המרבי המותר, וכיבוי הקשת החשמלית; מִדרג הגנות.

 

לוח החשמל

2

סיכוני הקשת החשמלית; פסי צבירה: כוחות אלקטרודינמיים, ותהודה מכנית; מכשירי המדידה של האנרגיה החשמלית.

 

סך הכול:

26

(= 13 שבועות כפול 2 שעות בשבוע)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת