חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התקני מתח נמוך
  Lowvoltage Devices  
0510-7507-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000108 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר יזרעאלי יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  2
דרישות קדם:         עיבוד הספק (במקביל)
מבנה כללי של מערכת החשמל הארצית; המתקן במתח נמוך: תחנת השנאה, רשת חלוקה (עלית ותת-קרקעית), לוח החשמל במתח נמוך; פרמטרים חשמליים של מערכות חלוקה: התנגדות, השראות וקיבוליות; התחממות מוליכים ומפלי מתח לאורך הקווים; חישובי רשתות רדיאליות, מסועפות, סגורות וסבוכות; התקנים לאספקה בלתי נפסקת (דיזל-גנרטורים, מערכות (UPS; רכיבי הגנה ומדידה במתקן: מפסקי זרם, נתיכים, ממסרים, שנאי מדידה; גורם ההספק: השפעה כלכלית, שיטות שיפור, השפעת גלים הרמוניים במתח; בעיות בטיחות במערכות במתח נמוך: שיטות הגנה, שיטות הארקה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת