חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  רשתות תקשורת על גבי שבב
  Network-On-Chip  
0510-7430-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000130 ולפסון הנדסהשיעור פרופ אבן גיא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל: 2
 
דרישות קדם: 0512.4462 מבוא לתקשורת מחשבים
רקע:
הגידול במספר הרכיבים על גבי שבב מדגיש את הקושי בניהול התקשורת בין הרכיבים. לשם כך הוצע לאחרונה להפריד בין משימות החישוב למשימות התקשורת על גבי השבב. למשימת התקשורת על גבי השבב יש יעדי תכנון מיוחדים, שאינם זהים למאפיינים של תקשורת מחשבים (למשל, האינטרנט) או לתקשורת אלחוטית (למשל, Wi-Fi). יעדי התכנון הייחודיים כוללים: מימוש חסכוני בשטח ובצריכת הספק של נתבים ומתגים, מגבלות זיכרון במתגים, חסמים עליונים על ההשהיה ואמינות.
 
סילבוס:
תכנון וארכיטקטורה של רשתות על גבי שבב (טופולוגיה של הרשת, פרוטוקולי תקשורת, ניתוב)
חקר ביצועים של רשתות על גבי שבב (מידול תעבורה, סימולציה)
שימושים של רשתות על גבי שבב (מעבדים מרובי ליבה, אמולציה של חומרה, תמיכה בFPGA )
אוטומציה של רשתות על גבי שבב תוך השתלבות בכלי תוכנה קיימים לתכנון חומרה.
 
Course description
Design and architecture of networks on chip (topology, protocols, routing).
 
Performance analysis (traffic modeling, simulation).
Applications (multi-core processors, hardware emulation, support in FPGAs)..
Automatic generation of networks on chip (integration with existing hardware design tools).
סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7430-01 רשתות תקשורת על גבי שבב
Network-On-Chip
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ אבן גיא

סילבוס מפורט/דף מידע
מתכונת הקורס:
 
במחצית הראשונה של הקורס ייסקרו נושאים ברשתות על גבי שבב.
במחצית השנייה יציגו הסטודנטים מאמרים ותכנית של פרוייקט אישי בתחום.
בסיום הקורס יגישו הסטודנטים את הפרויקט האישי.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת