חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נושאים מתקדמים בניתוב
  Advanced Topics in Routing                                                                           
0510-7427-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000207לימודי הנדסה - כיתותשיעור פרופ שביט יובל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7427-01 נושאים מתקדמים בניתוב
Advanced Topics in Routing
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ שביט יובל

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

נתוב ברשתות מחשבים ובפרט באינטרנט תמיד היה נושא חשוב ומאתגר ונמצא בתכנית הלמודים של קורס הרשתות הבסיסי בכל אוניברסיטה ובכלל זה בבית הספר להנדסת חשמל. בשנים האחרונות חזר הנתוב להיות נושא חם במחקר בגלל שתי התפתחויות בלתי תלויות.  האחת היא הצורך ביותר שליטה בניתוב ברשתות וביוכולת לפרוש במהירות ובזול שרותי רשת שונים וחדשים.  צורך זה דחף את המחקר ברשתות מתוכנתות שהוביל להתפתחות במחקר ובתעשיה של Software Defined Networks (SDN). ההתפתחות השניה היא רבוי ההתקפות על מערך הנתוב של האינטרנט שחשף את פגיעותו הרבה ומהווה סכנה אמיתי לאירגונים ומדינות. הצורך בפתרונות לבעיה זו דחף רבוי מחקרים באקדמיה וקבוצות עבודה בכל ארגוני התקינה החשובים.  הקורס יטפל בהתפתחויות חשובות אלה.

מבנה הציון: מבחן 70-75%, עבודה 25-30%.

 

1. מבוא לנתוב באינטרנט –חזרה וסכום של רקע בסיסי בנתוב. (2 ש)
2. BGP   -  הבנה עמוקה של דרך פעולת פרוטוקול BGP . (2 ש)
3.  Valley-free routingסקירה של התפתחות המחקר בתחום ב-18 השנים האחרונות (4 ש)
4.  התפתחות מבנה האינטרנט במבט הנדסי-כלכלי (4 ש)
5.  התקפות על מערכת הנתוב (4 ש)
6.  BGPsec & RPKI(3 ש)
7.  פתרונות נוספים להגנה על מערכת הנתוב (4 ש)
8. SDN (3 ש)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת