חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאלגוריתמי רשת
  Intoduction to Network Algorithms  
0510-7425-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1900134 ולפסון הנדסהשיעור פרופ פת שמיר בועז
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:   3
דרישת קדם: תכנון וניתוח של אלגוריתמים
 
מטרת הקורס היא הבנת אלגוריתמים הרצים באמצעות החלפת הודעות ברשת תקשורת. השאלות המרכזיות בהן נעסוק הם השפעת המקומיות והתקשורת על הסיבוכיות והפתירות של משימות שונות ברשת. נקודת המבט היא תאורטית-אלגוריתמית.
 
נושאים:
• בחירת מנהיג
• קבוצות בלתי תלויות, זיווגים וצביעות
• עצים פורשים
• זמן לוגי
• סינכרון שעונים
• פרוטוקולים לשכבת המִקשר (שכבה 2)
• כיסויים דלילים
• התייצבות עצמית
 
Course description
Credit points:  3
Prerequisites: Design and Analysis of Algorithms, or equivalent.
 
Text: Peleg, Distributed Computing: A Locality-Sensitive Approach
Description: This course studies algorithms that are run on a system of processors connected by communication links. The main questions guiding the course are the influence of locality and communication on the complexity and solvability of various tasks. The material is explored from the theoretical perspective.
Topics.
• Leader election
• Independent sets, matchings and coloring
• Spanning trees
• Logical time
• Clock synchronization
• Datalink protocols
• Sparse partitions
• Self stabilization
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת