חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב
  Multi-Core Processors and Embedded Processor Systems  
0510-7420-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1800-2000103 הנדסת תוכנהשיעור פרופ וייס שלמה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  2
דרישות קדם:         0512.4461 - ארכיטקטורה של מחשבים
הקורס יוצע בנושאים נבחרים בארכיטקטורת מחשבים הכוללים עיבוד מקבילי, מערכות מרובות ליבות, מכונות וירטואליות, ארכיטקטורות בעלות הספק נמוך, מערכות משובצות מחשב, מעבדים לאפליקציות ספציפיות, מיקרוארכיטקטורה, מערכות זיכרון, multithreading. מרצה הקורס יבחר נושאים מסויימים מהרשימה הנ"ל בכל סמסטר בו הקורס יוצע.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת