חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים
  Advanced Computer Architecture  
0510-7405
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
קבוצה 01
סמ'  א'1800-2000118 ולפסון הנדסהשיעור פרופ וייס שלמה
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
משקל:                     2
דרישות קדם:         ארכיטקטורה ומבנה המחשב
מערכות מרובות מעבדים. ארכיטקטורות סימטריות עם זיכרון משותף. ארכיטקטורות מבוזרות. קוהרנטיות. ביצועים. סינכרון. מודלים של זיכרון אחיד (consistent). ארכיטקטורות Multithreading. מדידות ביצועים במחשבים מקביליים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת