חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא למערכות לומדות
  Introduction to Machine Learning  
0510-7404-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1800056 עבודה סוציאליתשיעור ד"ר אפלבאום בני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     2
דרישות קדם:         מבני נתונים ואלגוריתמים או יעילות של חישובים.
הגדרת למידה ומודל PAC (Probably Approximately Correct). אלגוריתמי למידה לפונקציות בוליאניות פשוטות: מונומים ורשימות הכרעה. עקרון Occam's Razor ויישומו לניתוח אלגוריתמי למידה. מושגים קשים ללמידה. מימד VC (Vapnik Chervonenkis) ולימוד מושגים גיאומטריים. לימוד בנוכחות רעש. לימוד "אגנוסטי". לימוד "חלש" ו‑Boosting. היוריסטיקות ללימוד עצי הכרעה. אלגוריתם ה Perceptron ו- Winnow. בחינת היפוטזות. לימוד בעזרת שאילתות – לימוד אוטומטים סופיים. לימוד מושגים הסתברותיים. K-Nearest-Neighbors. Clustering.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת