חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  בקרה תחת אילוצי תקשורת
  Control Under Communication Constraints  
0510-7330-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000120 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר חינה אנטולי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"בקרה תחת אילוצי תקשורת " – סמסטר ב' תשע"ט

Control under Communication Constraints

 

דרישות קדם:

מבוא להסתברות (חובה)

אלגברה לינארית (חובה)

אותות אקראיים ורעש (מומלץ)

מבוא לבקרה לינארית מודרנית (מומלץ)

תקשורת ספרתית (מומלץ)

תורת האינפורמציה (1) (מומלץ)

דחיסת נתונים ואותות (מומלץ)

 

מטלות:

תרגילי בית – יינתן תרגיל בית ארוך בתום כל נושא.

בוחן אמצע

מבחן מסכם

עבודה – עבודה מקיפה על נושא אחד מבין רשימה שתחולק בכיתה יחד עם מאמרים רלוונטיים.

 

תכנית הקורס:

 

Linear control

Linear quadratic regulator (LQR)

Kalman filter

Linear quadratic Gaussian (LQG) control

Control-estimation separation

Networked control

Control-estimation separation for networked control

Source-channel separation for classical communications

Source-channel separation limitations for networked control

Control over noiseless (quantized) channels

Control over fixed-rate channels

Control over variable-rate channels

Performance impossibility bounds

Control over packet-drop channels (intermittent observations)

TCP vs UDP

Infinite rate packets

Finite rate packets

Delayed acknowledgments

Anytime reliability

Tree codes

Linear time-invariant tree codes

Control over noisy channels

Via source-channel separation

Via joint source-channel techniques

Impossibility bounds via source-channel separation

Refined joint source-channel coding impossibility bounds

Control over noisy channels in the presence of channel output feedback

Posterior matching

Sequential Bayesian filtering

Adaptive control (time-permitting)

 

 

ספרי עזר:

K. J. Åström. Introduction to Stochastic Control Theory. Academic Press, 1970.

K. Zhou, J. C. Doyle, and K. Glover. Robust and Optimal Control. Prentice Hall, 1996.

M. Green and D. J. N. Limebeer. Linear Robust Control. Courier Corporation, 2012.

S. Yüksel and T. Başar. Stochastic Networked Control Systems: Stabilization and Optimization under Information Constraints. Birkhäuser, 2013.

A. Gersho and R. M. Gray. Vector Quantization and Signal Compression. Kluwer Academic Pub., 1992.

N. S. Jayant, P. Noll. Digital Coding of Waveforms – Principles and Applications to Speech and Video, Englewood Cliffs, 1984.

S. Särkkä. Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press; 2013.

S. Dharmadkhikari and K. Joag-Dev. Unimodality, Convexity, and Applications, Academic Press, Inc., 1988.

 

בנוסף, ייחולקו מאמרים רלוונטיים במהלך הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת