חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טכניקות בקרה באלקטרוניקה ומערכות הספק
  Control Techniques in Power Electronics and Power Systems  
0510-7307-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1700-2000106 הנדסת תוכנהשיעור פרופ וויס ג'ורג'
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל: 3 
  1. בקרת ממירי DC/DCחזרה קצרה על טופולוגיות בסיסיות (buck, boost,flyback). מודלים ממוצעים ולינאריציה שלהם. בקרת מתח, בקרת זרם, בקרת, בקרת MPPT.
  2. בקרת ממירי DC/AC (3 פאזות).   מבנה ואופן הפעולה של ממירים בעלי שתיים ושלוש רמות. הרגל הניטרלית ואופן בקרתה. Space vector modulation. טרנספורמציית PARK- (a,b,c) ל (d,q,0).ממירי מקורות מתח וזרם ואופן בקרתם דרך חוגי משוב מקוננים.
  3. עיקרון המודל הפנימי.   נוסחאות כלליות, מקרים ייחודיים ופשוטים, בקרת הגבר נמוך של מערכות עם אי וודאות, בקרה רפיטטבית. הורדת/הנחתת הרמוניות במוצא הממיר על ידי מודלים פנימיים.
  4. בקרת מכונות סינכרוניות.   מבנה ומודלים. בקרת מיקום ומהירות של מנוע “DC brushless”. דחיית הפרעות במומנט בעזרת מודל פנימי. מכונה הסינכרונית המשמשת כ- grid connected generator. בקרת הספק ומתח על ידי שימוש בקוארדינטות (d,q). יציבות מערכת ההספק, משוואת swing. שיתופי הספק בין גנרטורים ברשת הספק.
  5. בקרה של Doubly fed induction motors. מבנה ומידול של DFIG. חוג הזרם בשימוש בממיר (שלוש פאזות) בעל תדר משתנה. בקרת הספק אקטיבי וריאקטיבי בתחנת גנרציה המורכבת מ-DFIG ומממירי גב אל גב.
 
Course description
This course will present several representative instances of the application of control theory to power converters, drives and AC generators. It is intended
for MSc and PhD students at the School of Electrical Engineering, Tel Aviv University. The final mark will be 80% for the exam and 20% for
lab work on a brushless DC motor drive.
The subjects discussed are:
1. A brief review of linear systems and feedback. Mathematical notation and terminology. Transfer functions. Stable transfer functions and the H1 norm. LTI systems in state space. The feedback connection of two LTI systems. The small gain theorem.
2. Introduction to H1 control theory. The weighted sensitivity problem. The weighted robust stability problem. The standard H1 problem, reformulation of other problems as standard H1 problems. Loop transformations. The solution of the standard H1 problem via two Riccati equations.
3. Control of DC/DC power converters. Short review of basic topologies (buck, boost, flyback etc). Average models and their linearization. Voltage mode control, current mode control, H1 control, MPPT control. Application in power factor compensators. H bridges and the control
of a pair of H bridges using phase shift.
4. Control of DC/AC (three phase) inverters. Construction and operation of two and three level inverters. The neutral leg and its control. Space vector modulation. The Park transformation, active and reactive power. The decomposition into negative, zero and positive sequence. Current
source inverters and voltage source inverters, and their control using d; q coordinates and nested feedback loops. Space vector modulation. Phase locked loops and their use in the control of inverters.
5. Control of synchronous machines. Construction and modelling. Position and speed control for a “brushless DC motor”. Internal model based rejection of torque disturbances. The synchronous machine as a gridconnected generator. Control of the active power and voltage using the d; q coordinates.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת