חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בקרה רובסטית
  Robust Control  
0510-7301-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1600-1800008 הנדסה כתות חשיעור פרופ שקד אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     2
דרישות קדם:        בקרה אופטימלית
גישת תחום התדר לפתרון בעיות הבקרה האופטימלית הרבועית והסינון הלינארי הסטציונרי. פתרון מפורש של משוואת ריקטי במקרים מיוחדים. שימוש באי שיוויונים לינארים (LMIs) לפתרון משוואת ריקטי. בחירה של מטריצות המשקל בקריטריון הטיב. אופטימיזציה במובן H: מזעור פונקצית הרגישות והפונקציה המשלימה. פתרון אופטימלי, במובן H של בעיות ויסות ע"י משוב מצב, סינון החלקה ווסות ע"י משוב יציאה. הצגת בעיית הבקרה הכללית הלינארית בצורה הסטנדרטית ופתרונה ע"י LMIs. משחקים דיפרנציאליים: הצגת בעיית הבקרה כמשחק נגד הטבע. קבלת פתרון לבעיות הבקרה בעזרת אסטרטגיות של נקודות אוכף והקשר בין הפתרונות המושגים לאלה שהתקבלו ע"י מזעור נורמות L2 ו - H. בעיית העקיבה האופטימלית ומזעור נורמת Hשל שגיאת העקיבה. תכנון רובסטי אופטימלי של מסננים, וסתים ובקרי משוב יציאה. אבטחת ביצועי המערכת בתנאי אי-ודאות (חסימת נורמה או פוליטופית).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת