חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  למידה עמוקה
  Deep Learning  
0510-7255-02
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'0900-1100101 הנדסה כתות חשיעור ד"ר ג'יריס רג'א
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת