חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות
  Applications of Coding in Big Data and Networks  
0510-7230-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000118 ולפסון הנדסהשיעור ד"ר תמו יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
נקודות זכות:2
 
דרישות קדם: מבוא לקודים לתיקון שגיאות (0512-4163-01) חובה, מתמטיקה בדידה (0510-5003-01) לא חובה אך מומלץ
 
קודים מתחדשים: גרף זרימת המידע, שקלול בין מקום אחסון לרוחב פס, נקודות המינימום מקום אחסון ומינימום רוחב פס. שחזור מידע פונקציונלי ומדוייק, קודים פונקציונליים אופטימליים, יישור הפרעות באחסון מבוזר,. קודי גישה אופטימליים: בסיס לתורת החבורות, קודי הזיג-זג והרחבותיהם. קודי רוחב פס אופטימליים: חסמים, ובניות. קודי שחזור מקומיים: הגדרות, חסמים, היישום של מיקרוסופט, קודי שחזור מקומיים רנדומליים, קודי ריד סולומון (חזרה), קודי שחזור מקומיים אופטימליים, פולינומים טובים, משפט השאריות הסיניות, קודי שחזור מקומיים מוכללים. קודי שחזור מקומיים עם מספר קבוצות שחזור: חסמים על קצב ומרחק הקוד. קודי שחזור מקומיים מקסימליים: הגדרה, קשר לקודי שחזור מקומיים, שתי בניות המבוססות על קודי ריד סולומון ו linearised polynomials. קודי פענוח מקומיים וקודי תיקון מקומיים: חסמים ובניות.
 
Course description
Regenerating Codes: Information flow graph, Storage Bandwidth Tradeoff, Minimum Storage Regenerating (MSR), and Minimum Bandwidth Regenerating (MBR) point, functional and exact repair, optimal codes for functional repair, interference alignment in distributed storage. Optimal access code: Basics of group theory and group actions, The Zig-Zag Code and its extensions. Optimal bandwidth codes: Bounds, and code constructions. Locally Recoverable Codes (LRC) : Definition, bounds, Microsoft’s implementation, random LRCs, Reed-solomon codes (recap), optimal LRCs, good polynomials, Chinese Remainder Theorem, and generalized LRCs. LRCs with multiple recovering sets: rate and minimal distance bounds, random and explicit code constructions. Maximally Recoverable Codes: Definition, connections to LRCs, two code construction based on linearised polynomials and Reed-Solomon Codes. Locally decodable codes and locally correctable codes: Bounds and constructions.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
0510-7230-01 שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות
Applications of Coding in Big Data and Networks
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר תמו יצחק

סילבוס מפורט/דף מידע
Course description: Today’s new “information age” is defined by exponential growth in the amount of data generated daily. As a result, computers and systems architecture research is facing new challenges, that have emerged to a new area fueled by many practical problems occurring in massive data centers and distributed cloud storage. One such challenge is efficiently storing data so it can later be used and analyzed. This challenge raises intriguing problems such as fault tolerance, availability, and scalability of the system.
  
The class will introduce these new problems from the coding theory perspective, and the developed theory for constrained distributed systems. Starting from RAID architectures, array codes, and regenerating codes. Subsequently, network and index coding will be introduced together with their connections to Locally recoverable codes. Finally maximally recoverable codes and locally decodable codes will be introduced. Many open problems will be formulated and discussed.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת