חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  זיהוי תבניות
  Pattern Recognition  
0510-7208-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1500-1700206 הנדסה כתות חשיעור פרופ בורשטיין דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
נ.ז.: 2
דרישות קדם - אותות אקראיים ורעש (חובה)
                     תורת השערוך (מומלץ)
 
חוקי החלטה ביסיאניים. מבחן מינ.-מקס. פונקציות דיסקרימינציה. חישוב הטעות. חסמים לטעות. שערוך פרמטרים על פי שיטת הסבירות המרבית ועל פי השיטה הביסיאנית. מזהים לא פרמטריים. שערוך לא פרמטרי של צפיפות פילוג. חלונות Parzen. ניתוח התכנסות. שיטת השכנים הקרובים. לימוד לא מונחה. שיטות הקבצה. אלגוריתם K ממוצעים. אלגוריתם
(Expectation Maximization (EM. שימוש ב- EM לאמידת הפרמטרים של מודל עירובים (mixtures). מודלים מרקוביים חבויים (HMM). זיהוי ואמידת פרמטרי HMM. בחירת אופנים לייצוג ולהבחנה בין קבוצות. Support vector machines.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת