חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד אותות במערכות חושים
  Signal Processing in Sensory Systems  
0510-7207-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  א'1600-1800207 הנדסה כתות חשיעור פרופ פורסט יוסט מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                  2          
דרישות קדם:         מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי (במקביל)
המתמרים התחושתיים: אוזן ועין; מודל מתמטי של פעילות האוזן; תחושה: כיצד מודדים?
יסודות הפסיכופיזיקה; קידוד אינפורמציה תחושתית במערכת העצבים; מודלים סטטיסטים של הפעילות העצבית; שמיעה דו-אוזנית; פוטנציאלים מעוררים והקשר בינם לבין התנהגות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת