חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד ספרתי של אותות דיבור
  Digital Processing of Speech  
0510-7206-01
הנדסה | ביה"ס להנדסת חשמל
סמ'  ב'1800-2000101 הנדסת תוכנהשיעור פרופ ביסטריץ יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
משקל:                     2          
דרישות קדם:         מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
חזרה (ע"י תרגול) של מושגים עיקריים בעיבוד אות ספרתי וסטטיסטי; מבנה ואפיונים סטטיסטיים של הדיבור האנושי; מודלים של שפופרת אקוסטית ליצור דיבור; סקירה של הסטטוס הנוכחי של הטווח והאיכות של דיבור מקודד; מודלים של יצור דיבור המבוססים על שערוך לינארי; מודל ה - LPC ושיטות לחישובו מתוך דיבור דגום ע"י האלגוריתמים של LevinsonBurg ושיטת הקוואריאנס; מאפינים ליצוג ה - LPC; מודלים אלטרנטיביים ל - LPC; קידוד סקלרי ווקטורי; מדדי עוות לקידוד וזהוי דיבור;   סטנדרטים לקידוד דיבור בקצב נמוך MELP,CELP,LPC10; זהוי מילים בודדות לעומת זהוי דיבור רציף; שיטות לזיהוי דיבור; תכנון דינמי DTW; מודלים מרקובי חבוי HMM בדיד ורציף; זיהוי ואימות דובר; מודלים גאוסיים מערבים GMM; מאפיינים מתאימים לזיהוי דובר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת